Βρετανικό πανεπιστήμιο τεκμηριώνει ισχυρισμούς για επικλινή προδιάθεση των μελετών και επιστημονικών ερευνών


Δεν υπήρξαν λίγες φορές στις οποίες υπάρχουσες στατιστικές μελέτες με τα συμπεράσματα από επιστημονικές έρευνες αφορώντας το παθητικό ωστόσο εξίσου το ενεργητικό επίσης κάπνισμα επικρίθηκαν από ίδια άτομα τα οποία καπνίζουνε ως υποκειμενικές και επικλινείς κατά την εκφορά τεκμηρίωσης των … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Βρετανικό πανεπιστήμιο τεκμηριώνει ισχυρισμούς για επικλινή προδιάθεση των μελετών και επιστημονικών ερευνών