Τα κουβούκλια για το κάπνισμα νομιμοποιούνται στα Ρωσικά αεροδρόμια


Αίθουσες ή κουβούκλια με πλήρη εξαερισμό όπου οι επιβάτες στα Ρωσικά αεροδρόμια θα μπορούν να καπνίζουν επιτράπηκε να εγκατασταθούν σε αυτά μετά από την σχετική ψηφοφορία του κάτω οίκου της Ρωσικής Δούμας επάνω στην πρόταση την οποία υπέβαλε ο βουλευτής … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Τα κουβούκλια για το κάπνισμα νομιμοποιούνται στα Ρωσικά αεροδρόμια