3,7 εκ. € διένειμε ο Ανδρέας Καρέλιας στους εργαζομένους την Πρωτοχρονιά!


«H ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι θα είναι φέτος αυξημένη και θα φτάσει τα € 220,00 καθαρά για κάθε εργαζόμενο στην Εταιρεία. Το επίδομα παρουσίας θα είναι και αυτό φέτος αυξημένο και θα φτάσει τα € 900,00 καθαρά. Θυμίζω ότι … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε 3,7 εκ. € διένειμε ο Ανδρέας Καρέλιας στους εργαζομένους την Πρωτοχρονιά!