Χριστιανική Διδασκαλία οφείλοντας τους ανεπίδεκτους εκμάθησής

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και Πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος, και είπεν ο Θεός· γενηθήτω φως· και εγένετο φως. Καί είδεν ο Θεός το φως, ότι καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός αναμέσον του φωτός και αναμέσον του σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν και το σκότος εκάλεσεν νύκτα. Και εγένετο εσπέρα και εγένετο πρωί , ημέρα μία.» – Άγιος πατήρ Μωϋσής – Γέννεσις

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, .. .. γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της Γης. .. .. Αμήν.

Η ψυχή πάλιν έχει συνδεθεί ολόκληρη με ολόκληρο το σώμα, και όχι ένα μέρος της με κάποιο μέρος τού σώματος, και δεν περιλαμβάνεται απ’ αυτό αλλά το περιλαμβάνει, και όταν ευρίσκεται εις αυτό, ενεργεί κατά την φύσιν της. – Ιωάννης Δαμασκηνός.

z. αυτό υπήρξε η σύστασις της ουσίας της ψυχής, ότι ενεργεί, ότι έχει τα μέλη τού σώματος να υπηρετούν εις τις ενεργείας της και να ακολουθούν την θέλησή της. – Ιωάννης Χρυσόστομος.

Ένα δε από όλα τα αγαθά είναι και η ελευθερία από κάθε ανάγκη και η απαλλαγή από φυσική καταδυνάστευση, ώστε να έχουμε αυτεξούσια τη γνώμη για τις αποφάσεις.Γρηγόριος Νύσσης.

Πως λοιπόν ο άνθρωπος, τούτο το θνητό και ευπαθές και πρόσκαιρο, είναι εικών της άφθαρτης και καθαρός και ίδιας φύσεως; Τον αληθινό γι αυτό το πράγμα λόγο τον γνωρίζει σαφώς μόνο η όντως Αλήθεια. – Γρηγόριος Νύσσης

Και ανέτειλε Κύριος ο Θεός τω Αδάμ λέγων.. .. από δε τού ξύλου τού γνωρίζει καλόν και πονηρό, ου φάτε απ’ αυτό· η δ’ αν ημέρα φάτε απ’ αυτού θανάτου του πεθάνετε. – Βιβλίο της Γέννεσης – (αʹ 20-28 – βʹ 7-18).

– Μην κρίνετε, λέγει, ίνα μη κριθήτε, εν ω κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε και εν ω μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν.

– Αγαπήσεις και τον πλησίον σου ως σ’εαυτόν.

 

Θεός είναι μόνο Αγάπη.

– O Θεός συγχωρεί άνευ όρων όλες τις αμαρτίες. Η άρνηση της συγχώρησης είναι η μόνη θανάσιμη αμαρτία.»

 

Εάν αφήστε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος. εάν δε μη αφήστε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών. – (Ματθαίον Ϛ΄, 14-15).

Το υπουργείο της δημόσιας υγείας σας προειδοποιεί:

  • Ου μοιχήσεις
  • Ου κλέψεις
  • Ου φονήσεις
  • «Ουέ καπνίσεις σώζων εαυτόν»

… Ανάλογα με όποιον υπουργό και την γυνή της την σατράπη του άρχεται της κοινωνίας. Σιγά να μην χρειαστεί να εξερχόμαστε να αφήσουμε την τελευταία μας πνοή στο ύπαιθρο να επισημαίνεται με την επίγνωση των κατορθωμάτων όπως σας μνημονεύουν να ψηφίσουμε σε ανοικτή αγορά εξωτερικά από τα δικά μας μαγαζιά.

 

 

Ἀπαντῆστε

Παρακαλοῦμε συνδεθῆτε καὶ χρησιμοποιῆστε μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς μεθόδους γιὰ νὰ ἀναρτήσετε τὸ σχόλιό σας:

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...