Το κάπνισμα στις Η.Π.Α. συνάντησε ελάχιστο επίπεδο από το 13,9%


Το ποσοστό ατόμων που καπνίζουν στις Η.Π.Α. έχει μειωθεί στο 13,9% το 2017 από το 15,5% το 2016 ενώ κυμαίνεται επίσης στο 9% των νέων μαθητών που φοιτούν στο σχολείο αντιστοιχώντας σε 30 εκατομμύρια Αμερικανούς που καπνίζουν σύμφωνα με την … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Το κάπνισμα στις Η.Π.Α. συνάντησε ελάχιστο επίπεδο από το 13,9%