Εκκρεμεί έγκριση στις ΗΠΑ του καπνού της θέρμανσης του iQOS


Από απόφαση του επιτρόπου της FDA εκκρεμεί έγκριση του iQOS στις ΗΠΑ μετά από την σχετική απόρριψη των μελών της. Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Εκκρεμεί έγκριση στις ΗΠΑ του καπνού της θέρμανσης του iQOS