Συζητείται στην Αυστριακή βουλή αίτημα των ιατρών για… το δημοψήφισμα με το κάπνισμα!


Εμπλοκή στους υπολογιστές του υπουργείου από πληθώρα των υπογραφών! Επακολουθώντας την άρση των ολοκληρωτικών περιορισμών στο κάπνισμα στην Αυστρία που συνέβη με την συμμετοχή της ακροδεξιάς στην συγκυβέρνηση της χώρας το αίτημα των ιατρών να διενεργηθεί δημοψήφισμα από το οποίο να κριθεί … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Συζητείται στην Αυστριακή βουλή αίτημα των ιατρών για… το δημοψήφισμα με το κάπνισμα!