Με πρώτο θέμα ιχνηλασία προϊόντων καπνού συνεδριάζει η Ευρώ-κοινοβουλευτική επιτροπή περιβάλλοντος


Συνεδριάζει την Δευτέρα με Τρίτη 19 με 20 Φεβρουαρίου 2018 η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχοντας ως κύριο θέμα για τα πρακτικά της σαν συνέχιση από την περσινή χρονιά της ίδιας διαβούλευσης την παρακολούθηση και την … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Με πρώτο θέμα ιχνηλασία προϊόντων καπνού συνεδριάζει η Ευρώ-κοινοβουλευτική επιτροπή περιβάλλοντος