Οι ανατιμήσεις σύμφωνα με τους περιπτερούχους εξάπτουν την λαθρεμπορία των προϊόντων καπνού


Στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη και τα Εθνικά δικαστήρια έχουν στραφεί οι περιπτερούχοι εναντίον της πρόσφατης αύξησης του φόρου ειδικής κατανάλωσης και του φόρου προστιθέμενης αξίας που τέθηκε σε εφαρμογή το 2017 και αφορά τα καπνικά προϊόντα, την κινητή τηλεφωνία και άλλα … Συνεχίστε νὰ διαβάζετε Οι ανατιμήσεις σύμφωνα με τους περιπτερούχους εξάπτουν την λαθρεμπορία των προϊόντων καπνού