Σχετικά σε τωρινή «διάγνωση» της «δημόσιας» υγείας!

Η παράβαση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης και η καταπάτηση του όπως διαπράττεται από τον αντισυνταγματικό και αντικαπνιστικό νόμο χρήζουν της συμμόρφωσης των συμβεβλημένων με τους νόμους της λογικής και το σύνταγμα.

«Φυσιολογικό κάπνισμα με ελεύθερη επιλογή»

 

 

Δεν θα χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω από την αγορά της και την αποπληρωμή προς ανάλωση με τον προβλεπόμενο τρόπο και όχι τόπο και χρόνο από τον κάτοχο καθενός διατιθέμενου καταναλωτικού αγαθού της αγοράς

«Φυσιολογικό κάπνισμα με ελεύθερη επιλογή»

Φυσιλογικό κάπνισμα με ελεύθερη επιλογή, ένας διαδικτυακός τόπος που επιλέγει και προτιμά την απερίσπαστη επιλογή και διαλογή και υγιή ατομική αυτοδιάθεση και την αυτοσχέδια καθημερινότητα με κάθε νοητό δικαίωμα των περισσότερων ανεξαιρέτως!

Διαβάστε σχολιασμούς και αναλύσεις με τις σχετικές εκτιμήσεις και παραμείνετε ενημερωμένοι πάνω στις περισσότερες εξελίξεις που αφορούν το κάπνισμα και το ηλεκτρονικό τσιγάρο, την καπνό-βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο, τον καπνό της θέρμανσης και που υπάρχουν περιορισμοί και που ενταύθα ελεύθερες παροχές με το κάπνισμα.

Η απομόνωση και ο παραμερισμός των καπνιστών στην τελευταία γωνιά του δρόμου ή του αερολιμένα και η απόρριψή τους από τους υπόλοιπους κάνοντας την δουλειά τους κακο-χαρακτηρίζεται για το ακραίο κοινωνικό αδίκημα διαψεύδοντας κάθε κρατικό σύνταγμα από αιτία κατάρτισής του επιβαρύνοντας με την προσπάθειά και την κούρασή τους από την εργασία την αποτυχία να πείσουν τους συνανθρώπους τους ότι ασχολήθηκαν με κάτι παράγωγα συμμετέχοντας επιδέξια σε κάτι άλλο.

Οι πράξεις κανενός από κοινωνικού συνόλου δεν επιτρέπεται να προβλέπονται με ακρίβεια από τον νόμο αντί για ό,τι χρειάζεται να μην κάνει ώστε να μην γίνει. Αντίθετα η λήψη και η απολαβή της οδηγίας προς εκτέλεση απαγορεύονται χωρίς την πρακτική εφαρμογή της από άλλον νόμο και το σύνταγμα για την περίπτωση όταν υπερισχύει.

Το υπαίθριο κάπνισμα αφιλόξενα με την ατμόσφαιρα προβλέπεται για την ακρίβεια από τον νόμο εκλαμβάνοντας την ανακρίβεια του καθορισμού του και εκλογικεύοντας την εγκυρότητα των οδηγιών προς εκτέλεση εμπεδώνοντας το δόγμα στον άνθρωπο που το εκτελεί.

Δεν θα χρειαστεί να γίνει κάτι παραπάνω από την αγορά της και την αποπληρωμή προς ανάλωση με τον προβλεπόμενο τρόπο και όχι τόπο και χρόνο από τον κάτοχο καθενός διατιθέμενου καταναλωτικού αγαθού της αγοράς με την εργασιακή κινητοποίηση από την επιβίωση για την απόκτηση τους.

Αν και τελεί υπό αναγνώριση ότι υγεία λείπει χωρίς να επιβάλλεται το πληρεξούσιο αποτέλεσμα νοηματικών και σωματικών ικανοτήτων ατόμου το οποίο πάσχει υπό την προϋπόθεση υποδούλωσης την συνθηκολόγηση της ελευθερίας του με την αντικαπνιστική νομοθεσία μάταια και δημόσια εξεζητημένη από τα μεμονωμένα άτομα των οποίων ο παρών διαδικτυακός τόπος μας αποβλέπει της συνταγματικής πειθούς με νόμο τον οποίο τηρεί κάθε κράτος απέναντι σε πολίτες με ισότιμους καπνιστές με το δικαίωμα το οποίο αντάλλαξαν με την αντίθετη υποχρέωση κατά την δημόσια αναγόρευση αναγκών της διαβίωσης και την διακρατική διάβρωση των διεθνών οργανισμών και κινημάτων τους δεν αποτελεί μόνη προϋπόθεση κάτω από την οποία τα άπειρα άτομα από τα οποία εξαρτήθηκε σκάβουν τον λάκκο εκδίδοντας κοινόχρηστα νομίσματα κυκλοφορώντας και διαπερνώντας τα μεταξύ των χωρών συντηρώντας υπαρκτή την απαίτηση υλοποίησης του αποτελέσματος εξαρθρώνοντας το κάπνισμα και το πρόβλημα του από την κοινωνία στην οποία συμμετέχουν νομικά ισότιμα χωρίς την ισοδυναμία της πράξης τους μέχρι να αποκατασταθεί άμεσα εμπίπτοντας την πρωτοβουλία του κοινωνικού συνόλου όπως την απασχολεί το κώλυμα των δραστηριοτήτων του αποσκοπώντας την πρόοδο και αποβλέποντας με την εξέλιξη τους.

Ο απαγχονισμός του γεγονότος και η κοπή του στα μέτρα της ανθρώπινης πράξης παρά των νόμων της λογικής καταδικάζεται από κάθε σχεδόν σύνταγμα κράτους για τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει ο εξωτερικός του έλεγχος του σώματός του από την σκέψη του και όχι από εξωτερικούς από αυτόν παράγοντες. Δηλαδή, ο έλεγχος του σώματος από το μυαλό και την σκέψη ανήκει σε καθένα υπουργό υγείας μόνο για το άτομο του και όχι για τα άλλα άτομα για τα οποία υπάρχει η απαίτηση το θεώρημα να εκτελείται. Η παράβαση του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης και η καταπάτηση του όπως διαπράττεται από τον αντισυνταγματικό και αντικαπνιστικό νόμο χρήζουν της συμμόρφωσης των συμβεβλημένων με τους νόμους της λογικής και το σύνταγμα.

Αποδείξτε τον σεβασμό και την προσήλωση αναγνωρίζοντας υπαρκτά δικαιώματα ανήκοντας σε κάθε σύνολο και κοινωνία των ανθρώπων συμμετέχοντας στις κοινές δραστηριότητες των ιστοσελίδων μας.

Συνεισφέρετε την προτίμηση για την έκδηλη αξία της εξαίροντας το ενδεχόμενο επικείμενης αλλά γενικά άδικης ανταπόδοσης δυσανάλογων νόμων από θάρρος με την ελεύθερη εξάσκηση των δικαιωμάτων κατέχοντας τα φανερά αλλά διάφανα ενώπιον της κοινωνίας.

Όπου εντοπίζεται το δικαίωμα διαλογής και επιλογής καταπατώντας με τον νόμο.

 

 

 

Αν και τελεί υπό αναγνώριση ότι υγεία λείπει χωρίς να επιβάλλεται το πληρεξούσιο αποτέλεσμα νοηματικών και σωματικών ικανοτήτων ατόμου το οποίο πάσχει υπό την προϋπόθεση υποδούλωσης την συνθηκολόγηση της ελευθερίας του με την αντικαπνιστική νομοθεσία…

«Φυσιολογικό κάπνισμα με ελεύθερη επιλογή»