Ομαδικοί θάλαμοι καπνιστών

… υποδεικνύοντας την επαλήθευση της έννοιας της κοινής κοινωνικής και συλλογικής απομόνωσης υποτίθεται ότι συνειδητά από την στυγνή γωνιά του δρόμου ή του αερολιμένα